گالری تصویر

بازدید سفیر کره جنوبی از شرکت کرمان موتور

تشریح قرارداد کرمان موتور و هیوندایی با حضور سفیر  (1395/11/16)

GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages
GalleryImages