Clientline

فرم نظرسنجی


این پرسشنامه به منظور بررسی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ارزش برند شرکت کرمان موتور در شبکه های اجتماعی گردآوری شده است. خواهشمند است با توجه به تجارب ارزنده خویش و با دقت گزینه مناسب را انتخاب نمایید. لازم به ذکر است که این پرسشنامه صرفاً جهت کار علمی و پژوهشی تدوین شده است و پژوهشگر در حفظ و امانتداری پاسخ های شما تعهد اخلاقی دارد. در پایان از اینکه وقت گرانبهایتان را صرف پاسخگویی به این پرسشنامه مینمایید از شما نهایت تشکر را داریم.