لیست نمایندگی ها


فهرست نمایندگی ها، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان یا کد نمایندگی از فرم تعبیه شده استفاده کنید.

استان مورد نظر خود را انتخاب کنید:

کد نمایندگی 3801فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

  • مدیریت: حاج ملک
  • نشانی فروش: بندرعباس - بلوار پاسداران- مابین میدان یادبود و چهارراه 22 بهمن- خیابان مالک اشتر- نبش کوچه شهید سرپرست
  • نشانی خدمات پس از فروش: بندرعباس - سه راه جانباز- بلوار فرزانگان- کوچه ساحل یکم
  • تلفن فروش: 33514700-33514800 - 076
  • تلفن خدمات پس از فروش: 33563977 - 076
  • نمابر: ۳۳۵۱۴۶۰۰ - 076