لیست نمایندگی ها


فهرست نمایندگی ها، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان یا کد نمایندگی از فرم تعبیه شده استفاده کنید.

استان مورد نظر خود را انتخاب کنید:

کد نمایندگی 3001فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

 • مدیریت: شرکت خدمات بازرگانی هزار (برازوان)
 • نشانی: كرمان - ابتدای اتوبان هفت باغ علوی، لاین کندرو، کیلومتر اول، مجتمع خدماتی بازرگانی هزار کرمان
 • تلفن فروش: 33257802 - 034
 • تلفن خدمات پس از فروش: 33257802 - 034
 • نمابر: ۳۳۲۵۷۸۰۱ - 034

کد نمایندگی 3002فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

 • مدیریت: امانیان
 • نشانی: بم - خیابان کاشانی، کاشانی 4 ،پلاک10
 • تلفن فروش: 44212811 - 034
 • تلفن خدمات پس از فروش: 44212944 - 034
 • نمابر: ۴۴۲۱۲۸۱۱ - 034

کد نمایندگی 3012فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

 • مدیریت: یوسفی
 • نشانی: رفسنجان - بلوار زائر(ابتدای جاده مشهد)، حد فاصل میدان امام رضا و پمپ بنزین، پلاک 130
 • تلفن فروش: 34280793 - 034
 • تلفن خدمات پس از فروش: 34280793 - 034
 • نمابر: 34280794 - 034

کد نمایندگی 3013فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

 • مدیریت: احمدی نژاد
 • نشانی فروش: کرمان - میدان علی ابن ابی طالب ( فابریک)، جنب بانک صادرات
 • نشانی خدمات پس از فروش: کرمان - میدان علی ابن ابی طالب ( فابریک )، خیابان استاد مطهری، کوچه شماره 49، فرعی اول سمت راست، جنب مسجد حضرت خدیجه
 • تلفن فروش: 32234685 - 034
 • تلفن خدمات پس از فروش: 32265028 - 034
 • نمابر: ۳۲۷۲۸۷۴۴ - 034

کد نمایندگی 3014فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

 • مدیریت: شرکت بازرگانی رادین بوتیا خودرو کارمانیا (سلطان زاده)
 • نشانی: زرند - خیابان شهید بهشتی، مابین کوچه 11 و 13
 • تلفن فروش: 60-33438759 - 034
 • تلفن خدمات پس از فروش: 60-33438759 - 034
 • نمابر: ۳۳۴۳۸۶۲۳ - 034
نقشه

کد نمایندگی 3015فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

 • مدیریت: شرکت گاتا موتور پارس (دلیلی)
 • نشانی: کرمان - بلوار شهید صدوقی، بعد از پل راه آهن، حد فاصل بلوار امام رضا و همتی فر، روبروی مسجد نظریان
 • تلفن فروش: 32610434 - 034
 • تلفن خدمات پس از فروش: 32614495 - 034
 • نمابر: 32614495 - 034

کد نمایندگی 3016خدمات پس از فروش

 • مدیریت: شرکت گهر موتور سیرجان
 • نشانی: سیرجان - محله شهرک تعمیرکاران، خیابان تابان، بلوار تلاش شرقی، طبقه همکف
 • تلفن خدمات پس از فروش: 42338726 - 034
 • نمابر: 42338726 - 034