لیست نمایندگی ها


فهرست نمایندگی ها، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان یا کد نمایندگی از فرم تعبیه شده استفاده کنید.

استان مورد نظر خود را انتخاب کنید:

کد نمایندگی 2801فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

  • مدیریت: شرکت خدماتی نگین خودرو قم (حسنخانی)
  • نشانی: قم - خیابان امام خمینی، بعد از فلکه شهید زین الدین، نرسیده به پل دستغیب
  • تلفن فروش: 2-36666441 - 025
  • تلفن خدمات پس از فروش: 36666441 - 025
  • نمابر: ۳۶۶۵۵۴۴۲ - 025

کد نمایندگی 2802خدمات پس از فروشامداد سیار

  • مدیریت: صمصامی
  • نشانی: قم - بلوار دانش، بعد از کوچه سوم، نرسیده به پل انقلاب
  • تلفن خدمات پس از فروش: 2-38870001 - 025
  • نمابر: 38877700 - 025