لیست نمایندگی ها


فهرست نمایندگی ها، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان یا کد نمایندگی از فرم تعبیه شده استفاده کنید.

استان مورد نظر خود را انتخاب کنید:

کد نمایندگی 1601فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

  • مدیریت: عبدالمحمد کاردانی
  • نشانی فروش: بوشهر - خیابان معلم - سمت راست پمپ بنزین مرکز شهر - خیابان تنگستان - روبروی ایران پیما
  • نشانی خدمات پس از فروش: بوشهر - میدان آزادی - ابتدای جاده نیروگاه - جنب دلوار کشتی
  • تلفن فروش: 33335260 - ۰۷۷
  • تلفن خدمات پس از فروش: 33452133 - ۰۷۷
  • نمابر: - - ۰۷۷