لیست نمایندگی ها


فهرست نمایندگی ها، در ذیل نمایش داده شده است. جهت نمایش فهرست بر اساس استان یا کد نمایندگی از فرم تعبیه شده استفاده کنید.

استان مورد نظر خود را انتخاب کنید:

کد نمایندگی 1001فروشخدمات پس از فروشامداد سیارامداد سیار

 • مدیریت: شرکت تیزران خودرو (علیپور)
 • نشانی: تبريز - سه راهی فرودگاه، کیلومتر ۲ جاده مرند
 • تلفن فروش: 32861143 - ۰۴۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: 32861140 - ۰۴۱
 • نمابر: ۳۲۸۶۱۱۳۶ - ۰۴۱
 • امداد سیار: آرش رسایی - ۰۹۱۴۴۷۹۵۹۶۹

کد نمایندگی 1002فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

 • مدیریت: شرکت بانیان خودرو خودکار(خودکار)
 • نشانی: تبریز - جاده تبریز به تهران، بعد از میدان بسیج، روبروی کارخانه اطلس پود، کوچه کرمان موتور
 • تلفن فروش: 4-36379020 - 35516566 - 041
 • تلفن خدمات پس از فروش: 4-36379020 - 041
 • نمابر: 35۵۱۲۷۲۳-۳۶۳۷۹۰۲۵ - 041

کد نمایندگی 1003فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

 • مدیریت: شرکت رصد خودرو مراغه (فرخنده حال)
 • نشانی: مراغه - میدان مادر، مجتمع رصد خودرو
 • تلفن فروش: 74-37276868 - ۰۴۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: 37276868 - ۰۴۱
 • نمابر: ۳۷۲۷۶۸۷۱ - ۰۴۱

کد نمایندگی 1004فروشخدمات پس از فروش

 • مدیریت: یوسف داوودی
 • نشانی: سراب - ابتدای جاده اردبیل - روبروی اداره منابع طبیعی
 • تلفن فروش: ۴۳۲۳۴۱۳۳ - ۰۴۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: 43234133 - ۰۴۱
 • نمابر: ۴۳۲۳۴۰۹۰ - ۰۴۱

کد نمایندگی 1007فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

 • مدیریت: شرکت ایماژ خودرو ایرانیان(بهمنی)
 • نشانی: تبریز - جاده تبریز به تهران، 4 کیلومتر بعد از میدان بسیج (به سمت تهران)، بعد از پل کرکج
 • تلفن فروش: ۳۶۳۷۲۴۶۱ - 041
 • تلفن خدمات پس از فروش: ۳۶۳۷۲۴۶۵-۳۶۳۷۲۴۶۱-۳۶۳۷۲۴۶۶ - 041
 • نمابر: ۳۶۳۷۱۱۳۱ - 041

کد نمایندگی 1008فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

 • مدیریت: بزازوری
 • نشانی: تبریز - خیابان دیزل آباد دوم، نرسیده به پل کسایی، جنب کارخانه کبریت سازی
 • تلفن فروش: 34473111 - 041
 • تلفن خدمات پس از فروش: 34475515 - 041
 • نمابر: ۳۴۴۷۵۵۱۶ - 041